Gozdnica

Twoje miasto ...

Ochrona danych osobowych - RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – zgodnie z RODO
1. Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego


W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.

Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gozdnica w 2018 roku

Zakończenie zadania: „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gozdnica w 2018 roku”.

Rola infrastruktury wodno-ściekowej i nowych technologii w ochronie wód dla jakości środowiska i życia ludzi

Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody. Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by tak się stało.

Sposoby oszczędzania wody i dbałość o jej jakość

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap)

Polska Wieś Europejska

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej realizuje na terenie naszego województwa projekt pn. „Polska Wieś Europejska”. Celem projektu jest przedstawienie drastycznych zmian jakie dokonały się od lat 90’ na polskiej wsi pod wpływem integracji z Unią Europejską.

Szansa na dofinansowanie wymiany pieca!

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kontynuuje działania, zmierzające do poprawy jakości powietrza w Polsce i rozpoczyna program, w ramach którego osoby zainteresowane zamianą dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne ogrzewanie gazowe mogą uzyskać dofinansowanie.

Planowane wyłączenia prądu : Obszar Gozdnica!

Uwaga !
Planowane wyłączenia prądu : Obszar Gozdnica!

Od dnia 13.04.2018r (piątek) od godziny 9:00 do 14.04.2018r. (sobota) do godziny 12:00 !

Koniec z czerwoną wodą?

Od kilku dni woda w miejskim wodociągu jest ciągle czerwona. W kilku przypadkach powodem były awarie sieci wodociągowej spowodowane prowadzonymi robotami przy budowie nowej kanalizacji.

Strony

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW