Gozdnica

Twoje miasto ...

XXXV sesja Rady Miasta Gozdnica

Dnia 30 kwietnia 2014r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Gozdnica VI kadencji. Porządek obrad jak w załączniku.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie

Łużycki Związek Gmin o wdrożeniu rewolucji śmieciowej

We środę 9.04.2014r. w Lubsku odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

NIE wandalom

Ostatnio zdarzają się przypadki wandalizmu na terenie naszej gminy.

XXXIV sesja Rady Miasta Gozdnica

Dnia 2 kwietnia 2014r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Gozdnica VI kadencji. Porządek obrad jak w załączniku.

Zapisy dzieci do PRZEDSZKOLA

W dniach od 10.03.2014r. do 11.04.2014r. trwają zapisy dzieci do Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy na rok szkolny 2014/2015. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Ogłoszenie - zmiana studium

Burmistrz Miasta Gozdnica informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dni otwarte w PRZEDSZKOLU

Projekt o obszarach NATURA 2000

Dnia 20.02.2014r. nastąpił finał projektu realizowanego przez Fundację NATURA POLSKA p.n. „Transgraniczna promocja turystyczna wybranych obszarów NATURA 2000”. Celem projektu było m.in. promocja Natura 2000 oraz rozwój współpracy partnerskiej gmin Gozdnica i Hahnichen (Niemcy).

Strony

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy