Gozdnica

Twoje miasto ...

Co nam daje czyszczenie wodociągów?

Magistrala łącząca Stację Uzdatniania Wody położoną na lotnisku ze zbiornikiem retencyjnym przy ul Żagańskiej to wodociąg o długości 2,5 km i średnicy 200 mm. Jest to pierwszy odcinek sieci wodociągowej, więc w tym miejscu zawartość tlenków żelaza jest najwyższa, co powoduje silniejsze osadzanie się tego związku. W efekcie wieloletniej eksploatacji sieci, osad zmniejszył przekrój rury o około 80%, więc aby dostarczyć wymaganą ilość wody do miasta, musiała być ona tłoczona pod 3 razy wyższym ciśnieniem. Zdaniem projektantów nowej Stacji Uzdatniania Wody ciśnienie na przesyle powinno wynosić nie więcej niż 2 atmosfery, a tymczasem tłoczono wodę pod ciśnieniem 6 atmosfer. Wyższe ciśnienie to mocniejsze pompy i wyższe koszty energii elektrycznej, odbijającej się na cenie wody.

W bieżącym roku z budżetu miasta  przekazano do spółki GPWiK 110.000 złotych na poprawę stanu sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz na płukanie sieci. Na początku roku, dzięki czyszczeniu magistrali metodą hydropneumatyczną, poprzez hydranty zamontowane na sieci wypłukano z rur większość osadu, co spowodowało obniżenie o połowę ciśnienia koniecznego do przetransportowania wymaganej ilości wody. Oznacza to, że mniej energii elektrycznej zużywa się do uzdatniania wody, a ta stanowi 10,73% kosztów jej uzdatniania.

Obecnie czyszczone są sieci rozdzielcze w mieście. Dotychczas wypłukano sieci położone w ulicach Żagańskiej, 3 Maja, Matejki, Kościelnej, Żeromskiego, Świerczewskiego oraz Zacisze. Jesienią planowane jest płukanie następnych ulic. Po zakończeniu prac fachowcy obiecują znaczną poprawę jakości wody. W Pełni zadawalającą jakość osiągniemy jednak po wybudowaniu nowej Stacji Uzdatniania Wody, której projekt jest już gotowy. Przewiduje on m.in. bezobsługową pracę Stacji, a także wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby za pomocą paneli fotowoltaicznych. Zostaną zamontowane 2 baterie paneli po 40 kW każda, jedna na Stacji Uzdatniania, druga na hydroforni.

Budowa nowej Stacji będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania z Unii. Konkurs na dofinansowanie unijne przewidziany jest na grudzień br., a podpisanie umów możliwe będzie w połowie przyszłego roku.

   

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW