Gozdnica

Twoje miasto ...

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

W oparciu o art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ) oraz zgodnie z art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( Dz. U. z 2015r., poz. 139) i § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.,poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu prowadząc urzędowy nadzór jakością wody przeznaczonej do spożycia dokonał sezonowej oceny jakości wody. Na terenie Gminy Gozdnica zlokalizowany jest-jeden wodociąg publiczny w Gozdnicy objęty nadzorem PPIS w Żaganiu.

badania >>

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW