Gozdnica

Twoje miasto ...

POSIŁKI DLA DZIECI

Informuję, iż w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 z dniem 01 września 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy można już składać wnioski o sfinansowanie obiadów dla dzieci w stołówkach: szkolnej
i przedszkolnej. Przypominam, iż o obiady ubiegać się mogą rodziny, w których dochód na osobę netto nie przekracza 771 zł. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie netto o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Zapraszamy do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW