Gozdnica

Twoje miasto ...

Wizyta Starosty w Gozdnicy

W dniu 19 lipca z roboczą wizytą przebywał w Gozdnicy Starosta Żagański Henryk Janowicz. Podczas spotkania rozmawiano o bieżących sprawach w tym m.in. o utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta (ulice Młyńska i Witosa), o tworzonym Związku Powiatowo – Gminnym, który ma umożliwić dalsze stosowanie ulg w przejazdach autobusowych osób uprawnionych, w tym uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednak najważniejszą częścią spotkania były rozmowy dotyczące współdziałania miasta Gozdnica i Powiatu w sprawie pozyskiwania środków finansowych na remonty ulic w ramach przyszłorocznej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Na rok przyszły będziemy ubiegać się o 50% - owe dofinansowanie do remontów ulic 3 Maja oraz na dokończenie ulic Kościelnej i Świerczewskiego

Z tegorocznej edycji, także za sprawą współdziałania powiatu i miasta, remontowane będą w Gozdnicy ulice Kościelna od Traugutt  do Zacisza, Świerczewskiego od Traugutta do Matejki, Kombatantów, Zacisze oraz Żeromskiego.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW