Gozdnica

Twoje miasto ...

Gwarancyjna naprawa kanalizacji sanitarnej

W dniu 30 maja, na wezwanie miasta Gozdnica, do prac przystąpiła firma Kan Pol Bud działająca na zlecenie wykonawcy I etapu kanalizacji. W ramach gwarancji wykona ona prace związane z usuwaniem wad stwierdzonych podczas wideoinspekcji nowej kanalizacji, jaką pod koniec 2015 roku zleciło miasto Gozdnica.</p>\r\n\r\n<p>Naprawy prowadzone są metodą bezwykopową poprzez nałożenie na spękane miejsca rękawów z włókna szklanego nasączonych żywicami epoksydowymi, które metodą ciśnieniową są następnie dociskane w miejscu uszkodzenia. Miejsce naprawy filmowane jest w taki sposób, aby możliwa był jego identyfikacja. Kamera zaczyna rejestrować obraz będąc jeszcze na powierzchni, a następnie wprowadzana jest do studzienki i dalej do kanalizacji. &nbsp;Jest to ważne, bo ułatwia identyfikacje miejsca naprawy i daje pewność, że sfilmowana naprawa dotyczy naszej kanalizacji. Na załączonym zdjęciu fragment maty z włókna szklanego oraz resztka zastygłej żywicy.

 

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW