Gozdnica

Twoje miasto ...

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

 

 

 

 • Prace przy przebudowie dróg lokalnych w Gozdnicy nabrały tempa 18 października firma Eurovia rozpoczęła frezowanie starej nawierzchni ulic, następnie masą asfaltową wyprofiluje spadki ulic i na koniec położy tzw. dywanik asfaltowy grubości 4 cm. Przy okazji przebudowy dróg uzyskamy dwa dodatkowe parkingi w centrum miasta. Jeden przy ulicy Kościelnej 2, drugi przy Urzędzie Miejskim. Przyjmując, za Rozporządzeniem, że minimalna szerokość miejsca parkingowego wynosi 2,3 metra, przy ulicy Kościelnej wygodnie zaparkuje 9 samochodów osobowych, a przy Urzędzie 3. Łącznie przybędzie więc 12 miejsc parkingowych przy ulicach, które dotychczas „zakorkowane” były przez parkujące pojazdy.

  Korzystając z trwającego remontu Enea wykona kanał pod chodnikiem przy skrzyżowaniu ulic Świerczewskiego i Matejki, w którym w przyszłym roku położy kabel energetyczny łączący stacje transformatorowe przy ul. Matejki ze stacją zabudowaną w budynku Ośrodka Zdrowia. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ciągłość dostaw prądu dla mieszkańców Gozdnicy.


  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 22 sierpnia to deklarowana przez wykonawcę data rozpoczęcia robót.

   

   

 • 1 sierpnia zatwierdzono nową organizacje ruchu dla remontowanej części miasta, która zacznie obowiązywać z chwilą rozpoczęcia robót.

   

   

 • 18 lipca 2016r. przekazano plac budowy.

   

   

 • 11 lipca 2016r. podpisano umowę na wykonanie zadania "Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego." z firmą EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

   

   

 • 27 czerwca 2016r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie zadania "Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego."

   

 • W dniu 1 czerwca w Gorzowie Burmistrz Miasta Gozdnica podpisał umowę z Wojewodą Lubuskim na dotację do remontu dróg finansowaną z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach dofinansowania, które wyniesie 50% wartości inwestycji, wykonana zostanie kompleksowa wymiana nawierzchni ulic i chodników wraz z budową nowych parkingów przy ulicy Kombatantów i Żeromskiego. Wymienione zostaną wszystkie znaki drogowe, zostaną też pomalowane przejścia dla pieszych. Łączna długość ulic objętych planowanym remontem wynosi 1.335 metrów. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1.559.868 zł, a dofinansowanie 779.900. Zgodnie z przygotowywaną obecnie specyfikacją przetargową inwestycja ma być zakończona do 31 października br.

  Remont obejmie ulicę Kościelną począwszy od Traugutta do skrzyżowania z Zaciszem, ulice Świerczewskiego od ulicy Traugutta do Matejki wraz ze skrzyżowaniem tych ulic, ulice Zacisze i Żeromskiego oraz ulicę Kombatantów od Urzędu Miejskiego do Przedszkola wraz z zatoczką dla aut.

  W ramach przygotowań do inwestycji wykonano fragment kanalizacji sanitarnej przy Przedszkolu, wymieniono osiadającą studnię przy ul. Kombatantów 3, wykonano geofoniczne badania szczelności sieci wodociągowej, by zminimalizować ryzyko wycieków już po wykonaniu remontu dróg. Podpisano także umowę z ENEA Oświetlenie na dofinansowanie wymiany 6 latarni ulicznych przy ulicy Świerczewskiego na latarnie stylowe, identyczne z tymi, jakie już stoją na Świerczewskiego pomiędzy ulicami Zacisze i Żeromskiego. Właścicielom nieruchomości położonych przy ulicach objętych remontem Gozdnickie Wodociągi zaproponowały wymianę przyłączy wodociągowych po preferencyjnych cenach. Zapobiegawcza wymiana starych przyłączy, o trudnym do ustalenia stanie, będzie tańsza przed remontem, niż ewentualna awaryjna wymiana po wykonaniu nowych nawierzchni dróg i chodników.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW