Gozdnica

Twoje miasto ...

Mała rzecz a cieszy - część 4

Drobnymi naprawami i utrzymaniem czystości w mieście zajmują się pracownicy w ramach robót publicznych, prac społeczno-użytecznych oraz prac interwencyjnych. Brak zakładu komunalnego specjalizującego się w takich sprawach jest pewnym utrudnieniem organizacyjnym, wymaga też dłuższego oczekiwania na wykonanie niektórych prac, bo pracownicy pracują tylko na ½ etatu, ale z pewnością jest to rozwiązanie dużo tańsze. Nasi ludzie nie próżnowali tej wiosny. Oto niektóre efekty ich pracy.

Zima się skończyła, czas na wymianę piasku w piaskownicy, czy usuwanie wieloletnich pryzm śmieci. Także Zarząd Dróg Wojewódzkich uznał, że już po zimie, bo firma odpowiedzialna za zwalczanie zimowej śliskości na drogach  zaczęła usuwać piasek wykorzystany w akcji Zima.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW