Gozdnica

Twoje miasto ...

MOŻLIWOŚĆ ODPRACOWANIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH

Zaległości czynszowe najemców mieszkań komunalnych to olbrzymi problem wszystkich polskich miast i gmin. Zaległości czynszowe idą w setki tysięcy w mniejszych gminach i dziesiątki milionów w dużych miastach. W Gozdnicy na dzień 31 XII 2015 zaległości te wynoszą 425.917,19 zł i dotyczą 78 lokali (94 najemców), którzy mają zadłużenie wyższe niż 400 zł. Obecnie miasto Gozdnica jest właścicielem 175 lokali komunalnych, a to oznacza że prawie 45% z nich jest poważnie zadłużonych. Jak twierdzą dłużnicy, ich zaległości spowodowane są brakiem pracy, choć wiemy, że bardzo często jest to tylko łatwa wymówka.

 

Jeżeli komornicza windykacja zadłużenia jest nieskuteczna pozostaje eksmisja dłużnika z lokalu. W takiej sytuacji miasto musi dostarczyć dłużnikowi inny lokal – socjalny, jeśli tak zdecyduje sąd, albo pomieszczenie tymczasowe. W każdym przypadku komornik wykonujący eksmisję żąda, by lokal był odnowiony, co w praktyce oznacza, że dłużnik eksmitowany jest do lokalu lepszego niż ten, z którego był eksmitowany.

Wychodząc naprzeciw chcącym pracować, Zarządzeniem Burmistrza nr 20/16 z dnia 26 lutego 2016 r wprowadzono w Gozdnicy możliwość odpracowywania zaległości czynszowych. Tak zwane odpracowanie, nie jest jednak pracą w rozumieniu Kodeksu pracy tylko świadczeniem rzeczowym wykonywanym na podstawie art. art. 453 i 659 § 2 Kodeksu cywilnego, który dopuszcza oznaczenie czynszu nie w pieniądzu lecz w świadczeniu rzeczowym, którym najczęściej jest praca. Oznacza to, że od tego „wynagrodzenia” nie odprowadza się ZUS-u, ani podatku, a cała odpracowana kwota zaliczana jest na poczet zadłużenia.

Odpracować można zaległy czynsz, a także opłaty za, media, odsetki, jak również koszty postępowania egzekucyjnego - sądowego i komorniczego. Zaległości można odpracować wykonując m.in. prace z zakresu bieżącego utrzymania czystości ulic, chodników, skwerów oraz innych terenów miejskich, koszenia i pielęgnacji trawników, poboczy dróg, utrzymania czystości targowiska, cmentarza, obiektów sportowo-rekreacyjnych, segregacji odpadów na terenach „dzikich” wysypisk oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, roznoszenia poczty, opróżniania i utrzymania w czystości koszy ulicznych, a także innych świadczeń wynikających z potrzeb miasta.

W chwili obecnej jedna osoba odpracowuje zaległość czynszową, jednak liczymy na większe zainteresowanie, szczególnie ze strony tych, którzy twierdzą, że nie płacą z powodu braku pracy.

Wszystkich chętnych do odpracowania zaległego czynszu zachęcamy do składania wniosków na formularzu stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia. Wnioski w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim w referacie gospodarki miejskiej, pokój nr 9.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW