Gozdnica

Twoje miasto ...

WYPŁATY ŚWIADCZENIA 500+

 

 

 

Dzisiaj, tj. 20 kwietnia 2016r. ruszyły pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus. Wypłaty dokonywane są na konta bankowe wskazane przez świadczeniobiorców oraz do kasy Urzędu Miasta.

Po analizie złożonych wniosków informuję, iż nadal wielu naszych mieszkańców nie złożyło wniosków o świadczenie 500 plus.
W związku z czym zapraszamy do pobierania i składania wniosków 500 plus. Dogodną formą składania wniosków o świadczenie 500 plus jest złożenie wniosku za pośrednictwem banku, w którym posiadamy konto bankowe.  

Wnioski nadal przyjmowane są w siedzibie Ośrodka w dniach:

  1. W poniedziałki od 07.00-16.30 (do 27 czerwca 2016r.)
  2. Od wtorku do piątku od 07.00-15.00.

Wnioski złożone do 10-go dnia każdego miesiąca będą realizowane (wypłata świadczenia) w danym miesiącu. Wnioski złożone po 10-tym dniu każdego miesiąca będą wypłacane w następnym miesiącu. Wnioski złożone do 1 lipca 2016r. rozpatrywane będą z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.

Justyna Socik
Kierownik OPS

 

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW