Gozdnica

Twoje miasto ...

Podstacja pogotowia ratunkowego

W dniu 6 kwietnia w Gozdnicy spotkali się Starosta Powiatu Żagańskiego - Henryk Janowicz, Członek Zarządu Powiatu Żagańskiego – Maciej Boryna, Wójt Gminy Przewóz – Ryszard Klisowski, Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski, Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, oraz Burmistrz Gozdnicy – Krzysztof Jarosz. Spotkanie miało na celu zebranie argumentów przemawiających za utworzeniem podstacji pogotowia ratunkowego w naszym rejonie i ustalenie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Stanowisko to ma zostać przedstawione Wojewodzie Lubuskiemu podczas spotkania w dniu 14 kwietnia, które dotyczyć będzie potrzeby skrócenia czasów dojazdu zespołu ratowniczego do pacjentów naszych gmin, znajdujących się w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW