Gozdnica

Twoje miasto ...

Poważna szansa na remont drogi wojewódzkiej

Jest duża szansa na to, że z oszczędności poprzetargowych, które już widać, Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontuje jeszcze w bieżącym roku fragment drogi nr 350 na odcinku od ostatnich zabudowań miasta  Gozdnica do granicy województwa. Potwierdza to Marszałek Stanisławem Tomczyszynem podczas spotkania ze Starostą Żagańskim Henrykiem Janowiczem i Burmistrzem Gozdnicy. Wcześniej podobną opinię wyraziła także Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa odpowiedzialna za drogi.
Z kolei ulica Zgorzelecka zostanie gruntownie przebudowana po tym jak miasto Gozdnica wybuduje kanalizację sanitarną. To także potwierdza Marszałek Tomczyszyn. Mimo, że kanalizacja ulicy Zgorzeleckiej będzie biegła poboczem, a przyłącza poszczególnych budynków wykonywane będą metodą przecisków pod drogą, to ze względu na wąskie, a miejscami strome pobocze istnieje poważna groźba uszkodzenia nawierzchni jezdni. Z tego powodu,  by uniknąć uszkodzenia nowej nawierzchni, planuje się jej wykonanie dopiero po zakończeniu budowy kanalizacji.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW