Gozdnica

Twoje miasto ...

Rodzina 500+

W związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus, informuję, iż z dniem 1 kwietnia 2016r. będzie możliwość składania wniosków o świadczenie 500+

Wnioski do pobrania dostępne będą od dnia 15 marca 2016r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy, do pobrania ze strony internetowej Ośrodka: ops.gozdnica.pl.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka od dnia 01 kwietnia 2016 tylko i wyłącznie w następujących godzinach :

  1. W poniedziałki od 13.00-16.30 (dla osób pracujących)
  2. We wtorki od 13.00-15.00
  3. W środy od 13.00-15.00
  4. W czwartki od 13.00-15.00
  5. W piątki od 13.00-15.00

oraz poprzez pocztę polską oraz drogą internetową przez portal Emp@tia.

INFORMATOR

ULOTKA

Justyna Socik
Kierownik OPS

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW