Gozdnica

Twoje miasto ...

KOMUNIKAT w sprawie WODY

Zarząd GPWiK informuje, że decyzją nr NS:HK/166/1212/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym, pochodzącą z wodociągu publicznego w m. Gozdnica i nakazał GPWiK doprowadzenie do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie bakteriologicznym oraz poinformowanie odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem bakteriologicznym i używaniu jej wyłącznie po uprzednim przegotowaniu.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW