Gozdnica

Twoje miasto ...

!!! KOMUNIKAT !!!

!!!! Woda może być przeznaczona do spożycia tylko po uprzednim przegotowaniu !!!

Zarząd GPWiK spółka z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci magistralnej DN 200 (ocena stanu technicznego )nastąpiło przekroczenie wymagania bakteriologicznego określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania wody przeprowadzone w ramach monitoringu wewnętrznego wykazały obecność bakterii grupy coli (zbiornik wyrównawczy ul. Żagańska  - 8, sieć wodociągowa ul. Młyńska  - 9 przy dopuszczalnej wartości : <10).

Zarząd Spółki poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu oraz Burmistrza Miasta Gozdnica o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach naprawczych -  chlorowanie sieci wodociągowej od dnia 21 grudnia br., płukanie sieci i ponowny pobór próbek wody.

W związku z tym woda może być przeznaczona  do spożycia tylko po uprzednim przegotowaniu!!! 

Za zaistniałą sytuację oraz utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW