Gozdnica

Twoje miasto ...

Kary za zrzut nieoczyszczonych ścieków

Opłaty podwyższone za zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych naliczane są od 2003 roku początkowo miastu, a później spółce GPWiK. Opłaty te to rodzaj kar za brak oczyszczalni. Obecnie istnieją podstawy prawne do tego, aby kary mogły być odraczane tylko do końca 2015 roku pod warunkiem, że w tym czasie zostanie wykonany II etap kanalizacji, na co tegoroczny budżet przygotowany w poprzedniej kadencji nie pozwalał z powodu przekroczenia wskaźników zadłużenia. Kary te wraz z odsetkami wyliczonymi do końca 2015 roku to kwota dochodząca do 650.000 zł.

Batalia o dalsze odraczanie kar i przeznaczenie ich na kanalizację toczy się od 2 stycznia 2015 roku, kiedy to do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wysłano dwa różne pisma dotyczące potwierdzenia możliwych  kierunków działania w celu uniknięcia kar (załącznik nr 1 i nr 2). Po uzyskaniu odpowiedzi od ww. instytucji, wystosowano również pismo w tej sprawie do Ministra Środowiska (załącznik nr 3).

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Gozdnica Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przyjęło przygotowany przez Burmistrza projekt stanowiska w sprawie konieczności wydłużenia czasu, w którym zakończona ma być budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie umożliwiającym podłączenie do niej praktycznie 100%  mieszkańców. Stanowisko to bez zmian przyjęte zostało w dniu 22.07.2015 (Załącznik nr 4), następnie poparte zostało przez Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, a Sejmik Województwa Lubuskiego zamierza to uczynić jeszcze w październiku br.. Samo stanowisko odbiło się szerokim echem w mediach. Publikacje na ten temat pojawiły się m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Prawnej”, „Serwisie Samorządowym PAP”,  „Portalu Samorządowym”.

Rozpoczęcie II etapu rozdziału kanalizacji przesuwano z roku na rok z uwagi na narastające problemy finansowe miasta. W drugim półroczu 2014 roku sytuacja finansowa była na tyle zła, że Re­gionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze począwszy od października ubiegłego roku unieważniała kolejne uchwały zmieniające budżet roku 2014 z powodu niezachowania indywidualnych wskaźników zadłużenia. Z powodu braku zdolności kredytowej miasta (chodziło o kwotę udziału własnego i wydatków nie podlegających dofinansowaniu w wysokości około 13 mln zł) w listopadzie 2014 Radzie Miasta poprzedniej kadencji przedłożono projekt budżetu na 2015 rok, w którym nie znalazło się to zadanie, mimo teoretycznych możliwości wykorzystania  dofinansowania w kwocie 4 mln zł (wyjaśnienie w załączeniu nr 5),

 

Obecnie, aby zwiększyć szanse sfinansowania II etapu budowy w bieżącym rozdaniu środków unijnych, podjęto działania zmierzające do zamiany materiału, z którego zaprojektowano kanalizację z drogiej kamionki na tańszy PVC, z którego kanalizację buduje zdecydowana większość gmin. Oszczędności z tego tytułu szacowane są prawie na 1 mln zł. Ponadto planuje się zmianę granic aglomeracji (obszaru, który musi być skanalizowany) o obszary peryferyjne o najmniejszym zaludnieniu, co także ma przynieść ograniczenie kosztów w porównaniu do kosztorysu o dalsze kilka mln zł.

Teraz pozostaje tylko czekać na to, czy posłowie zmienią przepisy tak, aby zawieszone kary można było wykorzystać na budowę kanalizacji. Jest na to szansa, gdyż jak wykazała „Gazeta Prawna” w podobnej sytuacji jak Gozdnica jest ponad 900 miast i gmin w Polsce.

ZałącznikWielkość
PDF icon zalacznik_nr_1.pdf8.53 MB
PDF icon zalacznik_nr_2.pdf2.01 MB
PDF icon zalacznik_nr_3.pdf3.03 MB
PDF icon zalacznik_nr_4.pdf99.55 KB
PDF icon zalacznik_nr_5.pdf245.6 KB

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW