Gozdnica

Twoje miasto ...

Jest obietnica remontu dróg

W dniu 15 września Gozdnicę odwiedziła poważna delegacja odpowiedzialna za zarządzanie drogami wojewódzkimi w naszym województwie. Do dróg wojewódzkich na terenie Gozdnicy zaliczamy ulice: Żagańską, 1 Maja,  Plac Wolności, Mickiewicza, Zgorzelecką, Wojska Polskiego i Kościuszki. W skład delegacji weszła Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Zdzisław Smoła – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, Grzegorz Szulc - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Emilia Nowak - Zastępca Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, w skład którego wchodzi także Powiat Żagański. Jest to już druga poważna delegacja odpowiedzialna za stan głównych dróg na terenie Gozdnicy, która wizytuje nasze miasto. Wcześniej w dniu  17 lipca br. na rozmowach w Gozdnicy w sprawie remontów dróg przebywał Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Henryk Napierała.

Jest obietnica remontu dróg, a najprawdopodobniej w pierwszej fazie dotyczyć on będzie ulicy Zgorzeleckiej, aż do granic województwa. Wcześniej jednak miasto musi uporać się z budową II etapu kanalizacji, bo inna kolejność nie ma sensu.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW