Gozdnica

Twoje miasto ...

Fotowoltaika na razie nie dla nas

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs dotyczący dofinansowania budowy instalacji prosumenckich - paneli fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne z dofinansowaniem Unii Europejskiej na poziomie 90%.

Po opracowaniu niezbędnych dokumentów miasto Gozdnica, w dniu 29 maja złożyło wniosek o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej, tj. ujęcia wody, hydroforni, oczyszczalni ścieków oraz Szkoły Podstawowej. Moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej nie mogła przekraczać 40 kw. Wartość całkowita wniosku wynosiła 923.262 zł, a wnioskowane dofinansowanie 675.558 zł.

Celem wniosku było zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej głównie na potrzeby uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, co miało się przełożyć na obniżenie cen.

Po ocenie formalnej i merytorycznej, nasz wniosek został sklasyfikowany na siódmym miejscu, jednak dofinasowanie w jednym województwie mogły otrzymać maksymalnie 3 gminy. Oznacza to, że szansy na budowę takich nowoczesnych instalacji musimy szukać w następnych konkursach, które wkrótce ogłosi Urząd Marszałkowski.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW