Gozdnica

Twoje miasto ...

Dlaczego woda jest tak droga?

Cena wody w Gozdnicy jest jedną z najwyższych w województwie lubuskim. Dzieje się tak dlatego, że nasza woda uzdatniana jest w starej wysłużonej Stacji Uzdatniania Wody, która liczy ponad 40 lat. Zastosowana w niej technologia uzdatniania wody jest energochłonna, wymaga stałej obsługi osobowej, a z powodu złego stanu technicznego, rosną też koszty napraw awaryjnych Stacji,  co generuje koszt, które windują cenę wody. Brak nowoczesnych systemów dozoru sieci wodociągowej powoduje niekontrolowane ubytki (straty) wody uzdatnionej, co razem z podniesieniem w poprzedniej kadencji do 2% podatku od budowli, którym obciążanym jest GPWiK, wpływa także na ostateczną cenę wody.
W ostatnim czasie dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod monitoringu zlokalizowano nieszczelność sieci, która być może latami powodowała straty wody uzdatnionej. Awaria ta była trudnowykrywalna, gdyż ujście wody znalazło się w starym nieczynnym kanale ciepłowniczym. Obecnie monitoring sieci prowadzony jest na bieżąco, co powinno wyeliminować niepotrzebne starty wody.
W maju wymieniono jedną ze starych energochłonnych pomp na nową o mniejszej mocy i podobnej wydajności, co spowoduje mniejsze zużycie energii elektrycznej. Aby dalej ograniczać koszt energii elektrycznej przygotowano przetarg na zakup energii elektrycznej. Z doświadczeń innych jednostek wynika, że taki przetarg może przynieść nawet 20% oszczędności na kosztach zakupu energii. Wszystkie te działania powinny przynieść ograniczenia kosztów uzdatniania wody, a przez to obniżenie ceny. Czy jednak obniżenie cen jest możliwe?
Stacja Uzdatniania Wody wymaga wymiany. Właśnie przygotowujemy procedurę zmierzającą do wyłonienia projektanta, który zaprojektuje nową Stację Uzdatniania Wody. Sieć wodociągowa wymaga poważnych inwestycji. Konieczny jest kapitalny remont jednego z agregatów prądotwórczych i dostosowanie go do możliwości automatycznego załączania w przypadku wyłączenia prądu, co ma zapobiegać zrywaniu osadów w sieci wodociągowej po przywróceniu zasilania, efektem czego jest dostarczanie tzw. czerwonej wody.
Planowane ograniczenie kosztów może spowodować obniżenie ceny wody, pod warunkiem, że na konieczne inwestycje uda się pozyskać znaczące dofinansowanie Unii Europejskiej. Aktualnie wszystkie działania miasta podporządkowane są  ograniczaniu wydatków w celu wypracowania oszczędności, które będą konieczne do zapewnienia wkładu własnego w konieczne inwestycje z udziałem środków unijnych.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW