Gozdnica

Twoje miasto ...

Tworzenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego

Utworzenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Gozdnicy, poza uchwałami Rady Miasta, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wniosek w tej sprawie został złożony, a także uzupełniony o dwa wyjaśnienia, których żądał Kurator Oświaty. W celu zapewnienia pełnej przejrzystości w sprawie, która wyraźnie podzieliła mieszkańców Gozdnicy, poniżej załączamy korespondencję dotyczącą tworzenia Zespołu.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW