Gozdnica

Twoje miasto ...

Europejski Tydzień Sportu

Iinformacja o imprezach sportowych w Gozdnicy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu:

01.06.2015r. – Dzień sportu dla dzieci i młodzieży na Orliku odbędzie się – od godz.8.00 do 13.00. Impreza rekreacyjno-sportowa realizowana wraz ze Szkołą Podstawową, będzie opierała się o konkurencje sportowe dostosowane do wieku i możliwości uczestników. W programie przewidziano:

- bieg uliczny

- gry i zabawy na wesoło tj.: międzyklasowe rozgrywki w „palanta”, przeciąganie liny, konkurencje strzeleckie, wyścig na nartkach, międzyklasowy turniej w ringo.

W przerwie zaproponujemy dzieciom zdrowy poczęstunek, napoje.

Podsumowaniem imprezy rekreacyjno-sportowej będzie wręczenie zwycięzcom nagród i pucharów. ZAPRASZAMY

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW