Gozdnica

Twoje miasto ...

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016-2019

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2015r. upływa kadencja ławników funkcjonujących w latach 2012-2015. Wyboru nowych ławników dokonują rady gmin. W związku z powyższym wyboru ławników na nową kadencję do Sądu Rejonowego w Żaganiu dokona między innymi i nasza Rada Miasta Gozdnica.  Wybór będzie dokonany spośród zgłoszeń przedłożonych w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy w terminie do 30 czerwca 2015r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW