Gozdnica

Twoje miasto ...

KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 16 czerwca br. istnieje możliwość ubiegania się przez rodziny, wychowujące co najmniej trójkę dzieci, o otrzymanie Karty Dużej Rodziny. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje, w tym wykaz dostępnych zniżek oraz wniosek o wydanie karty, można uzyskać na stronie internetowej programu a także w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy, który będzie zajmował się wydawaniem karty. Karta jest wydawana bezpłatnie.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW