Gozdnica

Twoje miasto ...

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie

Gozdnicka Fundacja INSTYTUT WSPARCIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ zaprasza osoby w wieku 60+ do udziału w bezpłatnym projekcie pn.: CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA. Szczegóły na plakacie oraz bezpośrednio: w siedzibie Funacji - Gozdnica ul. 3 Maja 6A (w budynku GPWiK), w Domu Kultury w Gozdnicy lub telefonicznie 535 340 053 i 68-3601975.

Z A P R A S Z A M Y
 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW