Gozdnica

Twoje miasto ...

Łużycki Związek Gmin o wdrożeniu rewolucji śmieciowej

We środę 9.04.2014r. w Lubsku odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli Burmistrz Gozdnicy - Zdzisław Płaziak oraz kierownik referatu Gospodarki Miejskiej - Marek Jankowiak, przedstawiono problemy dotyczące wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zrzeszonych w ŁZG, w tym analizę kosztów oraz perspektywę na następne lata.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW