Gozdnica

Twoje miasto ...

Projekt o obszarach NATURA 2000

Dnia 20.02.2014r. nastąpił finał projektu realizowanego przez Fundację NATURA POLSKA p.n. „Transgraniczna promocja turystyczna wybranych obszarów NATURA 2000”. Celem projektu było m.in. promocja Natura 2000 oraz rozwój współpracy partnerskiej gmin Gozdnica i Hahnichen (Niemcy). Efektem realizacji projektu było wykonanie tablic turystycznych (na każdej drodze wjazdowej do Gozdnicy), folder turystyczny, mapa a także strona internetowa. Więcej informacji na: www.e-natura2000.eu

Projekt pn. „Transgraniczna promocja turystyczna wybranych obszarów Natura 2000” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska– Saksonia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”  oraz budżetu państwa.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW