Gozdnica

Twoje miasto ...

Spotkanie z przedstawicielami z Niemiec

Dnia 9.01.2014r. w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy odbyło się spotkanie robocze związane z realizacją projektu Fundacji Natura Polska pod nazwą "Transgraniczna promocja turystyczna wybranych obszarów Natura 2000", który to projekt będzie obejmował swym zasięgiem Gozdnicę i niemiecką gminę Hahnichen. Projekt będzie dofinansowany z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie. W spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. Tomasz Żółkiewicz (Prezes Fundacji Natura Polska), Werner Queiser (Burmistrz Hahnichen) i Zdzisław Płaziak (Burmistrz Gozdnicy), omówiono szczegóły realizacji projektu.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW