Gozdnica

Twoje miasto ...

OLIMP LUBUSKI dla Gozdnicy

Olimp LubuskiPodczas wtorkowej sesji (02.07.2013) Sejmiku Województa Lubuskiego, która odbyła się w pałacu w Mierzęcinie wręczono Laury Oświaty i Olimpy Lubuskie za wkład w rozwój edukacji i kultury fizycznej w regionie. Kapituła Konkursu powołana przez Przewodniczacego Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasza Możejko, sprawującego Honorowy Patronat nad konkursem przyznała wyróżnienia w czterech kategoriach: jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia, podmioty gospodarcze i instytucje, osoby fizyczne oraz pracownicy oświaty. Gozdnica otrzymała Nagrodę Specjalną za finansowanie kultury fizycznej w 2012r. Z rąk Pani Marszałek Województwa Lubuskiego nagrodę odebrałBurmistrz - Zdzisław Płaziak.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW