Gozdnica

Twoje miasto ...

Zdjęcia

Pierwszy festiwal pieśni ludowych w Borach Dolnośląskich
"Złote łany" - pierwsze miejsce"Złote łany""Lasowianie" - II miejsceLasowianie"Kapela Herbutów" - III miejsceKapela HerbutówKrokus - wyróżnienieKrokus z Lipnej"Podolanie" - wyróżnieniePodolanie"Wesoła Gromada" - wyróżnienieWesoła GromadaŚwidniczanie - występ gościnnyŚwidniczanieWystawa wyrobów ceramicznychProdukty żywnościowe - wystawaWystawa obrazówMiód z prywatnej pasiekiCrazy Cat’sPodziękowanie Dyrektorowi Domu Kultury za organizację imprezyPublicznośćPublicznośćPubliczność

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW