Gozdnica

Twoje miasto ...

Ogłoszenie - zmiana studium

Burmistrz Miasta Gozdnica informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dni otwarte w PRZEDSZKOLU

Projekt o obszarach NATURA 2000

Dnia 20.02.2014r. nastąpił finał projektu realizowanego przez Fundację NATURA POLSKA p.n. „Transgraniczna promocja turystyczna wybranych obszarów NATURA 2000”. Celem projektu było m.in. promocja Natura 2000 oraz rozwój współpracy partnerskiej gmin Gozdnica i Hahnichen (Niemcy).

XXXIII sesja Rady Miasta Gozdnica

Dnia 3 marca 2014r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gozdnicy odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Gozdnica VI kadencji. Porządek obrad jak w załączniku.

„Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”

Urząd Miejski w Gozdnicy poszukuje kandydata na Animatora Moje Boisko – ORLIK 2012. Projekt realizowany będzie przez Szkolny Związek Sportowy przy finansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Gozdnica.

KOMUNIKATY

Pragniemy poinformować, iż:

XXXII sesja Rady Miasta Gozdnica

Dnia 22 stycznia 2014r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Gozdnica VI kadencji. Porządek obrad:

Spotkanie z przedstawicielami z Niemiec

Dyplom dla Gozdnicy

XXXI sesja Rady Miasta Gozdnica

Dnia 30 grudnia 2013r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Gozdnica VI kadencji. Porządek obrad.

Stránky

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW