Gozdnica

Twoje miasto ...

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Iłowiańskiej”

Informujemy, że dnia 25.05.2016r. Burmistrz Miasta Gozdnica podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Iłowiańskiej” w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Jest to operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” mająca na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gozdnicy.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi na odcinku 438 mb. Wartość całkowita operacji: 453 031,37 zł brutto. Wysokość pomocy ze środków unijnych EFRROW: 288 263,00 zł.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW