Gozdnica

Twoje miasto ...

Czas na drogę wojewódzką nr 350

Po wielu zabiegach, po wizytach w Zielonej Górze, po rewizytach w Gozdnicy osób odpowiedzialnych za drogi wojewódzkie, w tym Członka Zarządu Województwa Alicji Makarskiej, czy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Henryka Dopierały, po rozmowach z Marszałkiem Województwa Stanisławem Tomczyszynem i radnymi Sejmiku, w końcu doczekaliśmy się remontu drogi nr 350 na odcinku od ostatnich zabudowań przy ulicy Zgorzeleckiej w Gozdnicy do granicy województwa.

Kosztorys inwestorski remontu opiewa na kwotę 1.095.000 zł, a przetarg na remont drogi wygrała firma Kontrakt z Krosna Odrzańskiego oferując cenę 876.232 zł. Termin wykonania inwestycji mija 24 października 2016 roku, choć drogowcy twierdzą, że zamkną inwestycję do końca sierpnia.

Remont kolejnego odcinka drogi nr 350, czyli ulicy Zgorzeleckiej obiecany jest po tym jak miasto wykona kanalizację sanitarną projektowaną w poboczu ulicy Zgorzeleckiej.

Dla przypomnienia, do dróg wojewódzkich na terenie Gozdnicy zaliczamy ulice: Żagańską, 1 Maja,  Plac Wolności, Mickiewicza, Zgorzelecką, Wojska Polskiego oraz Kościuszki, a drogami powiatowymi są Młyńska i Witosa.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW