Gozdnica

Twoje miasto ...

Grunt na medal

We wtorek 5 lipca gościli w Gozdnicy przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie oraz Lubuskiego Centrum Obsługi inwestora i Eksportera. Powodem wizyty był awans gozdnickich terenów inwestycyjnych do drugiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”.

W trakcie wizyty goście osobiście sprawdzali walory terenów inwestycyjnych zgłoszonych do konkursu, zapoznając się z nimi zarówno podczas prezentacji multimedialnej jak również bezpośrednio w terenie.

Konkurs grunt na medal nie jest oczywiście żadna gwarancją sukcesu, natomiast jest na pewno ciekawą formą promocji terenów inwestycyjnych, szczególnie, że PAIiIZ jest jednostką rządową, do której w pierwszej kolejności zgłaszają się inwestorzy poszukujący w Polsce terenów inwestycyjnych.

Konkurs jest organizowany co 2 lata, a dotychczasowi finaliści  w ciągu 1-2 lat od sukcesu w konkursie pozyskiwali inwestorów. Było to efektem promocji z jaką wiąże się zwycięstwo w konkursie.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW