Gozdnica

Twoje miasto ...

Nowe kosze uliczne

Kilka dni temu zaczął się montaż 100 nowych koszy ulicznych. Teraz w mieście będzie 107 koszy ulicznych. W tej liczbie nie ma koszy innych zarządców, takich jak Spółdzielnia Mieszkaniowa, Szkoła, ani też koszy na „Orliku”, czy placu zabaw przy Placu Wolności. Rozmieszczenie koszy przedstawiają załączone mapki.

Mapka 1

Mapka 2

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW