Gozdnica

Twoje miasto ...

Wojewódzcy drogowcy w akcji

W dniu 10 czerwca ekipa remontowa Zarządu Dróg Wojewódzkich rozpoczęła naprawę osiadającego chodnika przy ulicy Żagańskiej. Remont wywołany został interwencją burmistrza, który pisemnie zwrócił uwagę zarządcy drogi, na osiadający chodnik, pogłębiającą się zapadlinę w jezdni nad przepustem przy skrzyżowaniu z ulicą Iłowiańską, a także na nieusunięty piasek po akcji zima, którego najwięcej pozostało na ulicy 1 Maja. Problemem jest także brak odwodnienia ulicy Żagańskiej, szczególnie na odcinku pomiędzy ulicami Młyńską i Górną. Po dużych opadach ulica ta wygląda jak na załączonym zdjęciu. Osuwający się chodnik przy ulicy Żagańskiej naprawiony zostanie tylko punktowo, ale i to poprawi jego stan.

W odpowiedzi ZDW wyznaczył sobie termin do 30 czerwca na usuniecie wskazanych niedociągnięć, a wspomagany przez miejską ekipę, która wykosiła pobocze ulicy Żagańskiej, dotrzymanie terminu staje się realne.</p>\r\n\r\n<p>Zarząd Dróg nie zadeklarował jeszcze terminu wykonania chodnika pomiędzy przejściami dla pieszych na ulicy Żagańskiej i Młyńskiej, na brak którego zwracał uwagę jeden z rodziców uczennicy Szkoły Podstawowej. Chodzi o kilka metrów chodnika, który w najbliższym czasie wykonany zostanie siłami własnymi Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW