Gozdnica

Twoje miasto ...

NOC BIBLIOTEK - 4 czerwca 2016r.

NOC BIBLIOTEK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GOZDNICY 2016

WIECZÓR POEZJI "ŚPIEWAM I GRAM"

W pierwszej edycji ogólnopolskiej akcji udział wzięło ponad 600 bibliotek publicznych i szkolnych, które jednej nocy odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy ludzi.  

Akcja jest otwarta także na szkoły, księgarnie, kawiarnie, kluby czy domy kultury i wszelkie inne miejsca, które chcą zachęcać do czytania u siebie.

Czytanie powinno być naszym wyborem. Nas, wolnych ludzi, którzy czytają, co chcą, co lubią, co im się podoba, co ich porusza, co im się przyda, co ich wzbogaca. Dobra literatura uświadamia nam naszą wolność jako ludzi i nasze prawo wyboru sposobu życia, wartości i obecności w życiu publicznym. Wolno także dosłownie - uważnie, smakując słowa i zdania, namyślając się nad sensem tego, co czytamy, bez pośpiechu, w którym normalnie konsumujemy teksty i dni naszego życia.

Tym ma być też biblioteka - przestrzenią wolnego wyboru lektur i czasu, który płynie wolniej, a także miejscem spotkań z innymi, którym tak jak nam wolno być sobą. Temu wszystkiemu sprzyja noc, zwłaszcza noc 4 czerwca, rocznicy polskiej wolności.

Poprzez Noc Bibliotek Centrum Edukacji Obywatelskiej promuje czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury. Dla bibliotek to także okazja do niekonwencjonalnego pokazania zbiorów, do wymyślenia działań edukacyjnych i rozrywkowych, które zachęcają do czytania i kontaktu z nimi wszystkich - od niemowlaka do stulatka.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW