Gozdnica

Twoje miasto ...

Budżet obywatelski dla młodych

Budżety obywatelskie stały się ostatnio popularną formą włączenia mieszkańców we współdecydowanie o miejscu i rodzaju drobnych inwestycji poprawiających komfort codziennego życia. W Gozdnicy, ze względu na konieczność wykonania kosztownych inwestycji, w tym II etapu kanalizacji oraz nowej Stacji Uzdatniania Wody, budżet naszego miasta nie pozwala obecnie na uruchomienie budżetu obywatelskiego w pełnej wersji, jakie realizowane są w większych miastach. Jednak nawet w obecnej sytuacji budżetowej, po podjęciu szeregu działań oszczędnościowych, już dzisiaj możemy przystąpić do realizacji młodzieżowej wersji budżetu obywatelskiego, czyli Budżetu Młodych. W rezerwie ogólnej budżetu na rok bieżący zaplanowano 20.000 zł na ten cel.

W Gozdnicy nie ma Szkół Ponadgimnazjalnych, w oparciu o które działa większość Młodzieżowych Rad Miasta, którym poza zwyczajową funkcją ciała doradczego, czasami przypisywane są również uprawnienia w zakresie Budżetu Młodych. W tej sytuacji można więc rozważyć potraktowanie Rady jako mniej formalnego ciała doradczego, działającego na podobnych zasadach jak Samorząd Uczniowski, albo po prostu to samorząd szkolny będzie decydował na co wydać pieniądze przeznaczone na Budżet Młodych. Takie podejście mogłoby również uatrakcyjnić naukę w naszej szkole i zahamować odpływ uczniów do Ruszowa. Samorząd uczniowski miałby wtedy dodatkowe zadanie, aby opracować sposób badania oczekiwań uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, a także to jak uwzględnić oczekiwania młodzieży ponadgimnazjalnej.

Zakładam, że pieniądze przeznaczone na realizację Budżetu Młodych można wydać wyłącznie na ogólnodostępne potrzeby dzieci i młodzieży np. na doposażenie placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych, Domu Kultury, Szkoły, czy na organizację imprez. To Samorząd decydowałaby na co burmistrz ma wydać 20 tysięcy, z rezerwy ogólnej w danym roku. Należałoby od razu zaznaczyć, że z Budżetu Młodych nie można realizować typowych remontów i zakupów, do realizacji których zobowiązane są inne jednostki miasta.

Jak wdrożyć Budżet Młodych?  To powinno być przedmiotem dyskusji, do której zapraszam Samorząd Uczniowski  oraz innych chętnych. Termin i miejsce ustalimy wspólnie z Samorządem i przekażemy do publicznej wiadomości.

Krzysztof Jarosz

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW