Gozdnica

Twoje miasto ...

Mała rzecz a cieszy - część 3

Pracownicy interwencyjni na przełomie roku nadal byli w natarciu. Tradycyjnie zajmowali się naprawą chodników, przycinaniem krzewów, czy uprzątaniem piasku po akcji zima, a w najmroźniejsze dni „uciekli” pod dach i pomalowali klatkę schodową Urzędu Miejskiego, salę ślubów, a także sekretariat. Na przełomie stycznia i lutego pracowały tylko 4 osoby. Jedna pomaga podopiecznym OPS w dostarczaniu opału do  mieszkań, dwie dbały o porządek na ulicach, a jedna organizując pracę pozostałym, dodatkowo specjalizowała się w naprawach i drobnych remontach. Od 15 lutego na terenach miejskich widzimy także podopiecznych OPS zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, którym Urząd Miejski organizuje prace, z których korzystają wszyscy mieszkańcy miasta. W pierwszej grupie pracującej do 30 czerwca pracuje 10 osób. Następna dziesiątka pracować będzie od  lipca do końca listopada. Każdy z podopiecznych musi odpracować 10 godzin tygodniowo, co w praktyce sprowadza się do pracy po 4 godziny jednego tygodnia 2 razy, a drugiego tygodnia 3 razy w tygodniu.

Aby zabezpieczyć utrzymanie czystości w sposób ciągły zaplanowano zatrudnienie pracowników interwencyjnych w trzech terminach. W kwietniu trafi do pracy 5 osób, w maju dodatkowe 4, a w czerwcu kolejne 4. Każda z grup zatrudniona zostanie na 6 miesięcy refundowanych przez PUP + jeden miesiąc zatrudnienia przez Urząd Miejski. Taki sposób organizacji prac pozwoli na zabezpieczenie co najmniej 5 osób w pracy także w miesiącach zimowych włącznie ze styczniem 2017 roku.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW