Gozdnica

Twoje miasto ...

Darowizna Sztandar OSP Gozdnica

Gozdnica, 18.02.2016r.

Komitet Fundacji Sztandaru
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy

Mieszkańcy Gozdnicy i okolic,
Przedsiębiorcy, Firmy i Organizacje

Życie, zdrowie, dbałość o społeczeństwo, mienie to wartości bliskie każdemu z nas. O ich ochronę ludzie zabiegali od zarania dziejów. Współcześnie pierwszą formacją podrywaną do działań są Ochotnicze Straże Pożarne stacjonujące najbliżej miejsca zdarzenia.
W 1966 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdnicy, której członkowie ochotnicy od początku istnienia do dnia dzisiejszego ratują życie, zdrowie i mienie społeczeństwa Gozdnicy, okolicznych gmin, powiatu żagańskiego, województwa, uczestnicząc bezpośrednio w akcjach ratowniczych.

W 2016 roku przypada jubileusz 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy. W związku z tym jubileuszem w drodze podziękowania za długoletnią działalność związaną z ochroną przeciwpożarową, ratownictwem drogowym i medycznym naszej gminy powołano społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy, w skład którego weszły osoby o uznanych autorytetach, dorobku zawodowym i społecznym, chcące potwierdzić swoim zaangażowaniem uznanie społeczne dla Strażaków Ochotników za ich codzienną służbę.

Sztandar, dawna chorągiew, stanowi symbol uosabiający tradycję oraz godność jednostki, jednoczący ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej - pomocy w obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia. Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Właśnie takie przykłady strażackich postaw są źródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem tradycji, godności i honoru jakimi szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna jest posiadanie sztandaru ufundowanego przez szeroko rozumianą Społeczność Lokalną, a sam fakt jego Ufundowania jest wyrazem najwyższego społecznego uznania.

Dlatego zwracamy się do Szanownych Państwa, do Społeczeństwa naszego miasta i okolic, Przedsiębiorców, Firm i Organizacji, które korzystały z ochotniczej służby strażaków OSP Gozdnica, albo czują się bezpieczniej mając świadomość, że druhowie i druhny OSP Gozdnica są zawsze gotowi nieść pomoc potrzebującym, prosząc o wsparcie finansowe inicjatywy ufundowania sztandaru.

Środki na zakup sztandaru gromadzone są na koncie Gminy Gozdnica, ul. Świerczewskiego 2, w Banku Spółdzielczym w Iłowej o numerze:

70 9658 0006 0000 1283 2017 0001
do końca kwietnia 2016 roku.

Aby dokonać wpłaty prosimy w tytule wpłaty wpisać:

Promocja - Darowizna Sztandar OSP Gozdnica.

Prosząc o wsparcie dziękujemy jednocześnie za każdą złotówkę. Gdyż przy fundowaniu sztandaru liczy silę przede wszystkim powszechność wsparcia, a nie jego kwota.
 
Uroczyste wręczenie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy odbędzie się w maju 2016 roku przy udziale wszystkich fundatorów, którzy przyczynią się do zakupu sztandaru. Najhojniejsi Fundatorzy uhonorowani zostaną okolicznościowym gwoździem, który osobiście wbiją w drzewiec sztandaru podczas uroczystego wręczenia sztandaru

Zarząd Komitetu Fundacji Sztandaru
1. Krzysztof Jarosz - Przewodniczący Zarządu
2. Jarosław Bąk - Zastępca Przewodniczącego
3. Antoni Kotapka - Członek Zarządu
4. Anna Kulczyńska - Członek Zarządu
5. Andrzej Stróżyk - Członek Zarządu

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW