Gozdnica

Twoje miasto ...

Wideofilmowanie kanalizacji

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku na ulicach naszego miasta można było zauważyć działania ekipy prowadzącej wideofilmowanie nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Powodem jej wykonania były ciągle powracające zastrzeżenia, zgłaszane także przez radnych i mieszkańców miasta w poprzedniej kadencji, dotyczące jakości prac związanych z budową kanalizacji. Zastrzeżenia dotyczyły nieprawidłowości w wykonawstwie wynikających z braku kontroli ze strony inspektora nadzoru, albo niewystarczającego jej zakresu.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił inżynier z branży sanitarnej zatrudniony przez miasto specjalnie do tego zadania, który za swoją pracę zainkasował 59.779 zł.. W wyniku kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości dotyczących m.in. zbyt małych spadków kanalizacji, co miejscami powoduje zastoiny i zagniwanie ścieków, źle zamontowanych - wywiniętych do wewnątrz, uszczelek pomiędzy odcinkami rur kamionkowych, w kilku miejscach stwierdzono popękane rury przez które sączy się do kanalizacji woda gruntowa, poprzerastane do wnętrza kanalizacji drobne korzenie drzew, co świadczy o pozostawieniu szczelin przy układaniu rur,  a także kolanko na sieci łączącej dwie studzienki, które zamontowano, bo wykonawca „nie trafił” rurą w studzienkę.

Przy okazji wideofilmowania wyczyszczono kanalizację, którą po rozpoczęciu użytkowania należy systematycznie czyścić. Dzięki temu usunięto powstające w sposób naturalny osady, głównie tłuszczu, które miejscami stwardniały do tego stopnia, że powodowały blokadę odpływu, a przez to zastoiny i zagniwanie ścieków, na co skarżyli się najbardziej mieszkańcy ul. Młyńskiej.

W umowie na budowę pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej wpisano klauzulę „zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy” w wysokości 2% wartości robót, co dało zabezpieczenie w kwocie 71.851 zł.. Niestety w chwili podpisywania umowy, złożone przez wykonawcę zabezpieczenie uznano za prawidłowe mimo, że przedłożył on gwarancję bankową krótszą o 3 lata od gwarancji jakiej udzielił na kanalizację.

W bieżącym roku wykonawca kanalizacji został wezwany do usunięcia usterek w terminie 30 dni. Nie oznacza to, że sprawa jest załatwiona, może on bowiem rozpocząć grę na zwłokę, a wtedy konieczne będą rozstrzygnięcia sądowe.

Szkoda, że takiej wideoinspekcji nie wykonano przy odbiorze robót, bo wtedy zapłaty dokonano by dopiero po usunięciu wad, albo, że nie zażądano zabezpieczenia na 6 lat, czyli na czas obowiązywania gwarancji. Dzisiaj zamiast liczyć na dobrą wolę wykonawcy, że szybko usunie wady na swój koszt, moglibyśmy zatrzymać część zabezpieczenia, bez dochodzenia swoich praw przed sądem, co może potrwać parę lat, blokując jednocześnie remonty ulic. Ich remont bez wcześniejszego usunięcia wad kanalizacji oznaczać musi zgodę na ponowne rozkopanie ulic po zakończeniu bardzo prawdopodobnego sporu sądowego. Co robić w takiej sytuacji? Remontować, czy czekać? Są to trudne pytania na które szybko musimy znaleźć odpowiedź.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW