Gozdnica

Twoje miasto ...

Zaproszenie na debatę o bezpieczeństwie mieszkańców Gozdnicy

BURMISTRZ MIASTA GOZDNICA

serdecznie zaprasza na debatę społeczną na temat

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIESZKANCÓW MIASTA GOZDNICA

 

Debata z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicieli władz oraz mieszkańców  Miasta Gozdnica odbędzie się :

17 lutego 2016r. o godz.  15°° w Domu Kultury w Gozdnicy.

 

TEMATYKA DEBATY:

1. Określenie głównych przyczyn braku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gozdnicy

2. Określenie oczekiwań mieszkańców Gozdnicy w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

3.  Identyfikacja faktycznych zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Gozdnica

4. Omówienie podejmowanych działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości

 

Debata prowadzona jest z inicjatywy MSWiA i dotyczy sporządzenia „mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

 

BURMISTRZ

KRZYSZTOF JAROSZ

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW