Gozdnica

Twoje miasto ...

Dlaczego woda w Gozdnicy jest tak droga? Część 2

Dlaczego woda w Gozdnicy jest tak droga? Informowaliśmy już o tym przytaczając m.in. następujące okoliczności:
1.    Stara, energochłonna Stacja Uzdatniania Wody,
2.    Konieczność osobowej, całodobowej obsługi Stacji,
3.    Rosnące koszty doraźnych napraw, spowodowane złym stanem technicznym,
4.    Brak nowoczesnych systemów dozoru sieci, co zwiększa niekontrolowane ubytki wody.
Ten stan rzeczy zmienić może tylko nowa Stacja Uzdatniania Wody. Przygotowując się do opracowania dokumentacji przetargowej na wykonanie projektu  technicznego dla nowej Stacji (ma być gotowa do końca maja 2016 roku), zespół pod przewodnictwem burmistrza złożony z Prezesa i Księgowej GPWiK oraz Skarbnika, Sekretarza i pracowników referatu Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego rozstrzygał m.in. kwestię konieczności zaprojektowania nowej magistrali łączącej SUW zlokalizowanej na lotnisku, ze zbiornikiem retencyjnym przy ulicy Żagańskiej. Powodem był fakt, że ciśnienie pod którym tłoczona musi być woda uzdatniona jest 3 razy większe od teoretycznego, co trzykrotnie zwiększa koszty energii elektrycznej, zwiększając tym samym cenę wody. W związku z tym, po wykluczeniu możliwości zastosowania znanych bezinwazyjnych metod określenia stanu „zarośnięcia” wodociągu magistralnego, pod koniec roku, na polecenie burmistrza, GPWiK dokonał rozcięcia rurociągu, w wyniku czego stwierdzono, że światło rurociągu FI 200 jest drożne zaledwie w 20%, co przedstawia fotografia ilustrująca niniejszy tekst.
Stan taki powoduje nie tylko zwiększenie ciśnienia i kosztów tłoczenia wody, ale jest także niewyczerpanym źródłem wszelkich nieczystości określanych potocznie mianem „czerwonej wody”. Każde wahniecie ciśnienia spowodowane brakiem prądu powoduje zrywanie osadów i tłoczeniem ich do naszych mieszkań.
Chcąc temu zaradzić, w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano kwotę 110 tys. złotych z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki miejskiej. Kwota ta ma być wykorzystana głównie na hydropneumatyczne czyszczenie sieci wodociągowej z osadu widocznego na zdjęciu, a także na drobne prace na sieci wodociągowej poprawiające tzw. strefowanie sieci (możliwość odcinania wody tylko w tych strefach miasta, w których nastąpiła awaria) oraz na montaż bądź wymianę armatury umożliwiającej skuteczne stosowanie hydropneumatycznej metody czyszczenia sieci wodociągowej. Część środków zostanie przeznaczona także badanie szczelności wodociągów oraz na stabilizację starych, osiadających studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicach przygotowywanych do kapitalnego remontu w ramach tzw. Schetynówek.

Miękki osad w ruch prowadzącej wodę z lotniska do miasta zatkał prawie cały przekrój wodociągu

“Miękki osad w ruch prowadzącej wodę z lotniska do miasta zatkał prawie cały przekrój wodociągu”

 

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW