Gozdnica

Twoje miasto ...

POZYTYWNA OCENA JAKOŚCI WODY

W dniu 30.12.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym z wodociągu publicznego w Gozdnicy. Tym samym wprowadzone dotychczasowe obostrzenia zostały przez naszą spółkę wodociągową zniwelowane.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW