Gozdnica

Twoje miasto ...

Drobna rzecz cieszyła krótko

Drobna rzecz, a cieszy. Tak niedawno pisaliśmy o naprawach chodników prowadzonych przez pracowników interwencyjnych z wykorzystaniem płytek chodnikowych pochodzących z odzysku. Chodnikiem przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kombatantów cieszyliśmy się jednak krótko. Mimo, że na ulicy Kombatantów obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych, po raz kolejny zapuściła się tam ciężarówka, która zniszczyła wyremontowany chodnik.

Do takich zdarzeń dochodzi z powodu wcześniejszego braku odpowiednich oznaczeń już na ulicy Kościuszki, która jako droga wojewódzka zarządzana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gdy kierowca ciężarówki wjedzie w ulicę Kombatantów i zauważy znak „zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych” z reguły jest już za późno. Chodnik jest zniszczony, a wycofanie niemożliwe. Wydaje się, że wystarczyłoby umieszczenie z obu stron przed wjazdem w ulicę Kombatantów dwóch znaków uzupełniających – tablic F-6, które uprzedzałyby o wskazanym na nich zakazie występującym za skrzyżowaniem.

O umieszczenie takich znaków uzupełniających zwróciliśmy się już do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 350, w ciągu której znajduje się ulica Kościuszki w Gozdnicy. Może po ich ustawieniu praca naszych fachowców nie będzie marnowana.

W załączeniu przypominamy widok chodnika przed remontem, po jego wykonaniu oraz kilka tygodni później tj. po kolejnym „rajdzie” ciężarówki. Tekst został zilustrowany obrazem przykładowej tablicy F – 6.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW