Gozdnica

Twoje miasto ...

Czy są szanse na drogi ze schetynówek?

Miasto Gozdnica złożyło wniosek o dofinansowanie remontu ulic i chodników ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020, który zastąpił korzystniejszy dla małych gmin, wcześniejszy program zwany popularnie „schetynówkami”. Termin składania wniosków upłynął 30 października, a na początku grudnia mają być znane listy rankingowe. W 2016 roku na województwo lubuskie przyznano ponad 34,5 mln zł, po połowie dla gmin i powiatów. W roku 2017 na ten cel ma być przeznaczonych 43,3 mln, a w latach kolejnych po 47,6 mln zł. Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 50% kosztów inwestycji.
Do wniosku o dofinansowanie wybrano drogi, na których wykonano już kanalizację sanitarną, a jednocześnie mające szansę na wyższą punktację i co za tym idzie, większe szanse na wsparcie finansowe. Do wniosku wybrano więc ulice:
•    Kombatantów od Urzędu Miejskiego do Przedszkola,
•    Świerczewskiego od ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Matejki i 3 Maja,
•    Kościelną od ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Zacisze,
•    Zacisze i Żeromskiego
Łączny koszt remontu wg. kosztorysu wynosi ponad 1,5 mln zł.
 Kryteria oceny wniosków ustalono w sposób promujący inwestycje duże, związane z budową nowych i przebudową istniejących dróg, za co można było dostać odpowiednio 20 i 17 punktów przy ocenie. Gozdnickie ulice wciśnięte pomiędzy gęstą zabudowę nie mogły zakwalifikować się do żadnej z tych kategorii, bo po pierwsze już istnieją, po drugie nie da się ich przebudować bez wyburzania istniejących budynków, a po trzecie wymagają tylko (albo aż) remontu. Za remont dróg można dostać maksymalnie 8 punktów, co już na starcie stawia nas w gorszej sytuacji. Za pozostałe kryteria oceny wniosku można dostać maksymalnie 22 punkty i mimo, że zdobyliśmy punktowane dodatkowo dofinansowanie Powiatu Żagańskiego w wysokości 100.000 zł, to nadal nasze szanse na dofinansowanie są niewysokie.
Pocieszające jest jednak to, że przygotowaną dokumentację można wykorzystać do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym nasze szanse są trochę wyższe niż w schetynówkach, a wnioski składa się do 30 grudnia br. Będziemy więc próbować dalej.
W załączeniu mapy z zakresem planowanych remontów.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW