Gozdnica

Twoje miasto ...

Zamiatarka

17 września, po raz drugi w tym roku, zamiatarka zmiatała drogi wojewódzkie w naszym mieście. Tuż przed wizytą w Gozdnicy Alicji Makarskiej – Członka Zarządu Województwa Lubuskiego - odpowiedzialnej za stan dróg wojewódzkich, w Gozdnicy pojawił się także pracownik z kosą spalinową, który walczył z zielskiem porastającym chodniki wzdłuż dróg wojewódzkich. Na razie dobre i to, skoro w kwestii remontów musimy tymczasem zadowolić się obietnicami

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW