Gozdnica

Twoje miasto ...

Jubileusz pożycia par małżeńskich w gminach partnerskich Gozdnica – Hähnichen

W sobotę 17 maja 2014 r. w Domu Kultury w Gozdnicy odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu pożycia par małżeńskich gmin partnerskich Gozdnica i Hähnichen. Wśród zaproszonych gości byli jubilaci z obu gmin, obchodzący 50-lecie oraz 60-lecie pożycia, ich rodziny i przyjaciele. Wśród zaproszonych gości byli obecni Pan Stanisław Tomczyszyn - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Pani Anna Michalczuk – Starosta Powiatu Żagańskiego oraz przedstawiciele Rady Miasta Gozdnica Pani Ewelina Osińska i Pan Daniel Graczyk. Gospodarzami uroczystości byli Zdzisław Płaziak –Burmistrz Miasta Gozdnica oraz Werner Queiser – Burmistrz Hähnichen.

O godzinie 16.00 rozpoczęła się uroczystość wręczenia Medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanych naszym mieszkańcom przez Prezydenta RP.  Medale w imieniu Pana Prezydenta wręczył Burmistrz Zdzisław Płaziak. Aby uświetnić uroczystość pamiątkowe dyplomy, prezenty i kwiaty Jubilatom wręczyli Burmistrzowie partnerskich gmin. Punktem kulminacyjnym uroczystości było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przez wszystkich jubilatów. Dużą atrakcją był występ przedszkolaków z grupy Biedronki pod opieką Pani Elżbiety Grzywna. Dzieci przedstawiły inscenizację p.t. „Wiosna”.

Po części oficjalnej i po wzniesieniu toastu dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na uroczystą kolację. Po kolacji przy muzyce z lat młodości Jubilaci tańczyli, oglądali przygotowaną prezentację multimedialną,  galerię swoich zdjęć ślubnych oraz współczesnych. Na koniec uczestnicy podziękowali za mile spędzony czas i wyrazili nadzieję, że tego typu spotkania będą kontynuowane. Całość imprezy była tłumaczona na język niemiecki. Tłumacz służył gościom zarówno w części oficjalnej jak i przy nieformalnych rozmowach.

Projekt „Jubileusz pożycia par małżeńskich w gminach partnerskich Gozdnica – Hähnichen” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa – 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW