Gozdnica

Twoje miasto ...

JUBILEUSZE PAR MAŁŻEŃSKICH

Miło jest nam poinformować, iż 17.05.2014r. w Domu Kultury w Gozdnicy odbędzie się uroczystość uświetniająca jubileusz pożycia par małżeńskich z gmin partnerskich Gozdnicy i Hähnichen. Uroczystość będzie realizowana w ramach Projektu pn. „Jubileusz pożycia par małżeńskich w gminach partnerskich Gozdnica - Hähnichen”.  Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska– Saksonia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”  oraz budżetu państwa.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW