Gozdnica

Twoje miasto ...

XXXII sesja Rady Miasta Gozdnica

Dnia 22 stycznia 2014r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Gozdnica VI kadencji. Porządek obrad:

  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” na lata 2014-2020 oraz w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014—2020.
  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
  • Wolne wnioski i informacje

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW